Blog

KONIEC LONDON SILVER FIXU AKO HO POZNÁME

Nový fixingový proces prinesie CME Group s Thomson Reuters Corp. – elektronický systém na báze aukcie, ktorý na základe dopytu a ponuky vytvorí orientačný bod na určenie ceny striebra. V procese fixingu bude zapojený väčší počet účastníkov, čo zníži riziko manipulácie s cenou na úplné minimum a zvýši transparentnosť určovania ceny striebra.

Posledných 117 rokov fungoval londýnsky fixing ceny na rovnakej báze.
Každý deň na poludnie účastníci vedú konferenčný hovor, kde predseda určí otváraciu cenu a na základe dopytu a ponuky sa cena zvyšuje alebo znižuje, kým sa nedosiahne konečná "fixná cena".

Proces fixingu ceny zlata funguje na tom istom princípe

 

Fixing ceny striebra tak, ako ho poznáme sa definitívne skončí 14. augusta 2014. Táto zmena bude výrazný pokrok na trhu so striebrom, keďže veľa ľudí malo pochybnosti o transparentnosti doterajšieho systému, ktorý umožňoval manipuláciu s cenami.

Image and video hosting by TinyPic

Momentálni účastníci na fixingu sú Deutsche Bank, HSBC a Bank of Nova Scotia. V januári však Deutsche Bank ohlásila, že sa naďalej na fixingu ceny zlata a striebra nebude podieľať.

 

Problémom je, že počas týchto konferenčných hovorov sú účastníci schopní obchodovať so svojimi klientami a vlastnými účtami, čo sa odzrkadľuje na výslednej „zafixovanej“ cene, ktorá je častokrát ovplyvnená záujmami účastníkov fixingu.  

Nový fixingový proces prinesie CME Group s Thomson Reuters Corp. – elektronický systém na báze aukcie, ktorý  na základe dopytu a ponuky vytvorí orientačný bod na určenie ceny striebra. V procese fixingu bude zapojený väčší počet účastníkov, čo zníži riziko manipulácie s cenou na úplné minimum a zvýši transparentnosť určovania ceny striebra.

Nový fixingový systém bude fungovať od 15. augusta a ak sa preukáže ako definitívny úspech, ovplyvní aj trh so zlatom, keďže bude čeliť tlaku zmeniť fixovanie ceny zlata v podobnom smere.