Blog

Monetizácia mexického Libertadu - Veľký problém pre trh so striebrom

Mexický kongres nedávno diskutoval o návrhu monetizovať strieborné mince Libertad. Diskusia bola v rámci fóra "Promócia šetrenia peňazí pre mexičanov." Ak by sa Mexiko rozhodlo monetizovať ich mincu Libertad, mohlo by to mať výrazný dopad na trh a cenu striebra.

Ak sa pozrieme na obrovské množstvá striebra použitého na razenie mexických strieborných mincí v minulosti, na trh so striebrom by toto rozhodnutie malo obrovské následky.

Dôležitým faktorom tohto návrhu monetizovať strieborné Libertady je fakt, že centrálna banka Mexika by prispôsobovala hodnotu mince na základe ceny striebra, nie razením trvalej nominálnej hodnoty na mincu. Tým by ochránila mexičanov pred neustále klesajúcim mexickým pesom.

Mexické peso od 70-tych rokov minulého storočia oslablo proti americkému doláru až o 93%.

​​
Mexické peso sa v strede 70-tych rokov obchodovalo za 0,8 USD, dnes sa obchoduje za 0,057 USD.  Devalváciu pesa môžeme taktiež pozorovať na vzťahu obsahu striebra v obežných minciach proti nominálnej hodnote danej mince.

​​

Pesá razené medzi rokmi 1869 a 1913 obsahovali 0,786 unce striebra v 1-uncovej minci. Nominálna hodnota bola 1 peso. V roku 1950 obsahovalo 1 peso už iba 0,1286 unce striebra. Množstvo striebra v 1 pese bolo v roku 1950 6-krát menšie než v roku 1913.

Porovnaním množstva striebra v 1-pesovej minci z roku 1913 a 100-pesovej minci (1977-1979) vidíme, že koncom 70-tych rokov bolo 1 peso kryté iba 0,00642 uncami striebra v porovnaní s 1 pesom z roku 1913, ktoré obsahovalo 0,786 uncí striebra. 100-pesové mince obsahovali iba 0,6426 uncí striebra. 

Mexické peso teda medzi rokmi 1913 a 1977 stratilo 99,2% obsahu striebra.

Mexická mincovňa v 20. storočí produkovala obrovské množstvá strieborných mincí.

​​

Ak Mexická mincovňa spotrebovala 26,5 milióna uncí striebra na razenie strieborného Pesa a striebornej mince 50 Centavos pre populáciu približne 20 miliónov ľudí v roku 1943, koľko striebra by potrebovala na ochranu dnešných 130 miliónov občanov?

Pozrime sa na celkové zásoby mexických strieborných baní z toho istého roku. Mexiko v roku 1943 vyťažilo 86,4 milióna uncí striebra.


Mexiko teda spotrebovalo 30% domácich zásob len na produkciu 2 druhov mincí. Pri populácii 20 miliónov teda spotrebovalo 1,3 unce striebra v minciach Peso a 50 Centavos na jedného občana. To je skutočne veľmi veľa striebra.

Presuňme sa do súčasnosti. Množstvo strieborných Libertadov vyrazených dnes je len zlomok produkcie v minulosti. Podľa dát World Silver Survey z roku 2017, v roku 2016 bolo vyrazených iba 800 tisíc uncí.

​​
Ako môžeme vidieť, oproti produkcii americkej mince Silver Eagle, ktorej bolo vyrazených 40 miliónov uncí je toto mizivé číslo. Iróniou v tomto prípade je, že USA muselo striebro importovať, keďže domáca produkcia bola iba 35 miliónov uncí. Mexiko pritom vyťažilo neuveriteľných 186 miliónov uncí striebra v roku 2016, viac ako 5-násobok toho, čo USA.

Niečo tu teda nesedí. Prečo Mexiko exportuje všetko svoje vzácne striebro za stále menejcennejšie fiat peniaze, keď by si obyvatelia Mexika mohli zaobstarať doma vyrazené strieborné Libertady na ochranu ich majetku do budúcnosti? 

Ak návrh monetizovať strieborné Libertady postúpi, trh so striebrom bude vo veľkých ťažkostiach. Prečo? 

Mexiko momentálne produkuje okolo 186 miliónov uncí striebra.

​​
Ak by boli strieborné Libertady monetizované a 30% mexickej ťažby striebra bude použitých na ich produkciu, tak ako v roku 1943, skonzumovalo by sa 56 miliónov uncí striebra domácej produkcie. S populáciou 130 miliónov by 56 miliónov uncí predstavovalo menej ako tretinu unce striebra na obyvateľa.

Kým monetizácia Libertadov ako ochrana obyvateľstva pred devalváciou pesa je skvelým nápadom, zvyšok sveta je z veľkej časti závislý od mexického striebra na pokrytie dopytu v priemysle aj v investičnom sektore. Pokiaľ by Mexiko použilo signifikantnú časť svojej produkcie na výrobu obrovského množstva strieborných Libertadov, dopad na trh so striebrom a jeho ceny by mohol byť závažný. 

 

Zdroj: SRSrocco Report

Zverejnené so súhlasom autora