Blog

Vieme ako vzniká zlato!

Ďalší významný vedecký objav spojený s drahými kovmi nám objasnil ďalekú históriu zlata.

Zlato bolo vždy považované za unikátny prvok aj uchovávateľa hodnoty, či investíciu. Jeho mimoriadne vlastnosti boli práve tým dôvodom, prečo si ľudia tento kov zvolili za peniaze. Spomedzi viac ako 100 prvkov sa práve zlato stalo trhovým médiom obchodu po celom svete. Zlato je pevné, ale tvárne, nereaktívne, trvácne, spätne recyklovateľné - prakticky nezničiteľné. A samozrejme je dostatočne raritné, aby bolo hodnotné.

Pre tieto a mnoho ďalších dôvodov je zlato používané ako peniaze už tisíce rokov. A preto má dodnes dôveru investorov – zlato je počas kríz najlepším bezpečným úskalím, má nesmierne nízku koreláciu s ostatnými aktívami. Slúži tak ako diverzifikátor portfólia.

Diverzifikujte si vaše portfólio unikátnymi mincami Bratislavskej mincovne Pressburg Mint, ktorá po vyše 300 rokoch obnovuje moderným spôsobom minciarsku tradíciu Bratislavy. www.pressburgmint.sk

Nedávno sa však zistilo, že unikátnosť zlata siaha ešte ďalej. Vedci pred 2 týždňami spozorovali gravitačné vlny vyprodukované dvomi zrážajúcimi sa neutrónovými hviezdami. Čo to má spoločné so zlatom? Veľmi veľa, keďže tento prvok bol vytvorený v nukleárnom ohni zrážky týchto hviezd. Všetky prvky, takže aj my ľudia, vznikajú explóziou hviezd. Ale ani supernovy nie sú dostatočne silné, aby vytvorili zlato. Potrebné sú tzv. kilonovy, teda zrážky neutrónových hviezd, ktoré sú najhustejšími hviezdami vesmíru.

Aké to má implikácie pre trh so zlatom?Žiadne, ale je fascinujúce vedieť, že všetko zlato, ktoré majú ľudia uschované, či s ním obchodujú, je výsledkom takéhoto javu. Ku kolíziam neutrónových hviezd v našej galaxii dochádza raz za 100 tisíc rokov a práve táto vyprodukovala množstvo drahých kovov o hmotnosti 10 tisíc Zemí. Také množstvo zlata by s trhom zatriaslo poriadne.