Blog

Striebro - cenová bublina za dverami

Palivom pre akúkoľvek bublinu je celková kúpna sila verzus dostupné množstvo daného aktíva na kúpu. Vzhľadom na výrazné podhodnotenie striebra a šokujúco malé množstvo v existencii má viac priestoru na masívnu bublinu než akékoľvek iné aktívum. Využitie striebra aj v priemysle, aj ako uchovávateľ hodnoty (investícia), vytvára podmienky pre niečo unikátne, čo sa doteraz počas žiadnej bubliny v histórii ľudstva neodohrávalo.

Cenové bubliny sa na trhoch objavujú už stáročia. Či sa jedná o tulipánovú mániu v Holandsku v 17. storočí, bublina ceny nehnuteľností v JAR medzi rokmi 1993 a 2011, alebo cenová bublina Bitcoinu, v určitých prípadoch je jej vznik nevyhnutný a priebeh vždy viacmenej rovnaký.


Priebeh cenovej bubliny

Image and video hosting by TinyPic

 

Tulipánová mánia

Image and video hosting by TinyPic

 

Vývoj ceny Bitcoinu za posledné 2 roky – môžme pozorovať priebeh 2 bublín

Image and video hosting by TinyPic

 

Typicky dochádza k prvotnému zvýšeniu ceny, čo následne zaujme investorov, ktorí začnú dané aktívum nakupovať, neskôr sa rast ceny dostáva do pozornosti médií a širšej verejnosti.

Následne je rast ceny exponenciálny a vedený kolektívnymi emóciami nakupujúcich, ktorí sú presvedčení, že cena bude naďalej stúpať. Avšak v terminálnej fáze cenovej bubliny dôjde k momentu, kde sa z nakupujúcich stanú predávajúci a chcú sa daného aktíva čo najrýchlejšie zbaviť, kde dochádza k panickému masívnemu predaju a bublina „praskne“.

Vzhľadom na charakter bubliny a kolísavé faktory, ktoré jej správanie ovplyvňujú, nie je možné povedať ako dlho a ako vysoko bude cena stúpať a kedy dôjde k jej nevyhnutnému pádu.


Zo všetkých aktív, striebro má momentálne najväčší potenciál na vznik veľmi unikátnej bubliny.

 

Z takmer všetkých existujúcich aktív je striebro bezkonkurenčne najviac podhodnotené.

Väčšina bublín vzniká u aktív, ktoré sú podhodnotené, čo je jeden z dôvodov, prečo je striebro skvelým kandidátom.
Striebro je nie len významný priemyselný kov, ale aj jedno z primárnych investičných aktív. Dôležitý fakt je, že len veľmi malý objem z vyťaženého striebra (asi 10% z 1 miliardy uncí ročne) je dostupný ako investícia. Zvyšné striebro je stratené v priemyselných procesoch a tovaroch.


Palivom pre akúkoľvek bublinu je celková kúpna sila verzus dostupné množstvo daného aktíva na kúpu. Vzhľadom na výrazné podhodnotenie striebra a šokujúco malé množstvo v existencii má viac priestoru na masívnu bublinu než akékoľvek iné aktívum.

 

Využitie striebra aj v priemysle, aj ako uchovávateľ hodnoty (investícia), vytvára podmienky pre niečo unikátne, čo sa doteraz počas žiadnej bubliny v histórii ľudstva neodohrávalo.

 

Až začne výrazný rast ceny z dôvodu zvýšených nákupov fyzického striebra ako investície, spotrebitelia striebra v priemysle sa dostanú do problémov jednoducho preto, že budú dodávky striebra oneskorené, prípadne bude takmer nedostupné. Kedykoľvek sa dostane akýkoľvek priemyselný podnik do množstevného deficitu určitého materiálu, bude sa snažiť ho získať čo najviac a vytvoriť si rezervné zásoby. Navyše spôsobí tento nedostatok ďaľšie zdržania dodáviek tovaru v celom cykle od rýdzeho striebra až po konečný výrobok.

 

Týmto vznikne kombinácia, akú svet doteraz nezažil. Cenová bublina aktíva doprevádzaná jeho množstevným deficitom. Dve najväčšie sily poháňajúce ceny nahor aké poznáme, sa objavia na trhu so striebrom.

 

Tieto udalosti by sami o sebe mali výrazný dopad na cenu striebra, ale keďže sú od seba závislé, vzniká kombinácia, ktorej výsledkom bude vysoký nárast ceny striebra

Je absolútne nemožné predpokladať ako vysoko sa vyšplhá - štvorciferné sumy za uncu striebra sa môžu stať realitou.

 


Existuje len jediný dôvod prečo je striebro tak podhodnotené a k tomuto množstevnému deficitu/cenovej bubline ešte nedošlo – manipulácia s cenou striebra. Najjednoduchším riešením tejto rovnice striebra je teda koniec tejto manipulácie, nech to je akýmkoľvek spôsobom. Odpoveďou je nedávne zrušenie London Silver Fixu a nový fixingový proces – elektronický systém na báze aukcie, ktorý na základe dopytu a ponuky vytvorí orientačný bod na určenie ceny striebra.

V procese fixingu bude zapojený väčší počet účastníkov, čo eliminuje riziko manipulácie s cenou a zvýši transparentnosť určovania ceny striebra.

 

Alan Behul
obchodný riaditeľ
+421918905749

GOLD INVEST Slovakia, a.s.
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
www.goldinvest.sk

Prečítajte si aj:

Platina je lacnejšia ako zlato
EXPLOZÍVNY DOPYT PO DRAHÝCH KOVOCH
Nakupujte fyzické zlato - čo najskôr a čo najviac