Blog

Platina je lacnejšia ako zlato

Trh s platinou zažíva posledné roky konštantný deficit v ponuke vzhľadom na rapídne narastajúci dopyt po platine, najmä v priemysle. Deficit znamená, že reálny dopyt prevyšuje ponuku, teda už niekoľko rokov nie je na trhu dostatočné množstvo platiny na pokrytie potrieb trhu.

Podľa posledných správ Svetového investičného snemu pre platinu bude počas najbližších 6 rokov tento deficit pokračovať. V roku 2015 bol celkový deficit 365 tisíc uncí a do roku 2021 bude priemerne tento deficit činiť zrhuba 250 tisíc uncí ročne.

S nízkou cenou platiny, ktorá nedávno dosiahla 7-ročné minimum a ohrozenou produkciou môžeme preto očakávať nárast ceny poháňaný týmto nedostatkom platiny na trhu.

Image and video hosting by TinyPic

až doteraz sa cena platiny pohybovala nad cenou zlata

 

PLATINA A JEJ POSTAVENIE NA TRHU - PRIEMYSEL AJ INVESTÍCIA

Platina má najväčšie využitie v automobilovom a chemickom priemysle (55%), nasledujúc využitím v šperkovníctve (30%). Ostatné využitia vrátane investičného teda zatiaľ tvoria iba zlomok celkového dopytu po platine. S narastajúcim investičným potenciálom sa však dopyt po investičnej platine môže v najbližších rokoch podstatne zvýšiť, sunúc deficit ešte vyššie.

 

Tento rok rakúska mincovňa Muenze Oesterreich AG začala raziť platinovú verziu mince Wiener Philharmoniker, ktorej zlaté a strieborné ekvivalenty patria medzi najpredávanejšie investičné mince na svete. Tento krok značí nárast pozície platiny na trhu s drahými kovmi.

Image and video hosting by TinyPic

Gro dopytu po platine tvorí jej využitie v katalyzátoroch na zníženie emisií z automobilov (až 45%).

V roku 1980 činil tento dopyt 740 tisíc uncí; v roku 2000 2,5 milióna uncí a v roku 2014 až 3,5 milióna uncí. Tento masívny nárast je spojený s rastom automobilového priemyslu, najmä v Číne, kde v roku 2000 bolo na katalyzátory využitých 32 tisíc uncí; v roku 2014 až vyše pol milióna uncí.

 

ĎALŠÍ POKLES PONUKY A NÁRAST DOPYTU = ZVÝŠENIE CENY

Aj keď je platina každoročne v deficite už od roku 2012, v januári tohto roku dosiahla cena platiny 7-ročné minimum.

Podobne ako pri striebre, dosiahnutie hraničnej ceny (náklady na výrobu 1 unce platiny sú zhruba 900 USD) spôsobilo aj tým najväčším ťažobným spoločnostiam nemalé problémy a boli nútení zastaviť neziskovú produkciu. Je teda možné, že tento nedostatok bude vplyvom nízkej ceny postupne narastať, vyhrocujúc situáciu až kým nedôjde k nevyhnuteľnému nárastu ceny pod tlakom dopytu.

Image and video hosting by TinyPic

Platina je na trhu s drahými kovmi oproti zlatu a striebru omnoho vzácnejšia - ročná produkcia tvorí percentuálne iba zlomok percenta z celkovo vyťaženého zlata, striebra a platiny.

 

Alan Behul
obchodný riaditeľ
+421918905749

GOLD INVEST Slovakia, a.s.
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
www.goldinvest.sk

Prečítajte si aj:

 


EXPLOZÍVNY DOPYT PO DRAHÝCH KOVOCH
Striebro - cenová bublina za dverami
Nakupujte fyzické zlato - čo najskôr a čo najviac