Blog

7 Dôvodov prečo Striebro

Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú a globálnu ekonomickú situáciu v spojitosti s trhom so vzácnymi kovmi, obzvlášť so striebrom, sa počas nasledujúcich 10 rokov masívne zvýši dopyt po fyzickom striebre ako investícii. Spolu so zvyšujúcom sa dopyte po fyzickom striebre v priemysle sa na trhu so striebrom objaví veľká diera v ponuke dostupného fyzického striebra. V tomto článku Vám predstavíme 7 jednoduchých dôvodov prečo je striebro momentálne atraktívnou príležitosťou.

Striebro je vzácnejšie než zlato


95% z celkového množstva zlata, ktoré kedy bolo vyťažené, do dnešného dňa existuje v tej či onej podobe. 95% všetkého striebra, ktoré kedy bolo vyťažené, je už zničené, alebo navždy stratené v spotrebných produktoch.
V roku 1950 existovalo 10 miliárd uncí dostupného striebra, pričom zlata len cca. 1 miliarda uncí. V roku 2013 sa ponuka dostupného striebra odhadovala na 500 až 700 miliónov uncí, zlata až 5 miliárd uncí.


V roku 1980, keď cena striebra dosiahla takmer 50 dolárov za uncu, žilo na svete 4,4 miliardy ľudí. Svetové HDP dosahovalo 10 biliónov dolárov.


Dnes je svetová populácia 7 miliárd ľudí, svetové HDP je 60 biliónov dolárov. Svetové HDP narástlo o 500% a zlaté rezervy vzrástli o 600%. V tom istom období sa ale zásoby striebra znížili najmenej o 91%.


Striebro je lacnejšie ako zlato

Vzhľadom na to, že cena zlata je 65-krát vyššia než cena striebra (za rovnakú hmotnosť), striebro je cenovo dostupnejšie, tým pádom je cieľový trh omnoho väčší. Navyše, ak cena zlata narastie na určitú hodnotu, záujem nákupcov sa masívne presunie na striebro

 

Spôsob ťažby

75% produkcie striebra sa ťaží predovšetkým ako vedľajší produkt pri ťažbe zinku, medi a zlata. Ak by svet chcel za krátky čas zvýšiť produkciu striebra, mohol by to robiť len takým tempom, aké zvládne zvyšných 25% producentov.
Z toho vyplýva, že nie je možné na zvýšenie ceny reagovať rovnomerným zvýšením produkcie.

U ostatných komodít vo všeobecnosti platí, že pri zvýšení ceny sa zvyšuje produkcia, pri striebre je takýto vývoj nereálny.


Jedinečné materiálové vlastnosti


Striebro má unikátne vlastnosti, ktorými nedisponuje žiadna iná komodita. Je odolné voči korózii, je to najlepší vodič tepla a elektrickej energie, zo všetkých kovov je najreflexnejší a má antibakteríalne účinky.


Široké priemyselné využitie


Striebro má viac ako 10 000 priemyselných spôsobov využitia. V porovnaní so zlatom je striebro neoddeliteľnou súčasťou moderného priemyslu. Narozdiel od väčšiny priemyselných kovov sa striebro používa v takých malých množstvách v pomere ku konečnému produktu, že sa stáva takmer nerecyklovateľným.


Pomer zlata ku striebru

Práve teraz zaplatíte za 1 uncu zlata 65 uncami striebra. (1:65) Odhadované celkovo vyťažené množstvo striebra je 40 miliárd uncí. Celkovo vyťažené množstvo zlata je 5,3 miliardy uncí. (7,5:1) Tisícročný priemerný pomer ceny bol 16:1 až 10:1. Momentálne je tento pomer 4-5-krát podhodnotený. Celkové množstvo dostupného investičného zlata a striebra by momentálne malo byť v pomere 1:10 (striebro:zlato). Vzhľadom na ceny striebra a zlata je striebro v tomto prípade 275-krát podhodnotené.

Image and video hosting by TinyPic

 

Striebro je ochrana majetku a zároveň jedinečná investičná priležitosť


Vzhľadom na uvedené pomery zlata ku striebru by sa v extrémnom prípade mohol pomer ceny striebra a zlata 1:65 zmeniť až na 280:65. Tento scenár napomáha uvedomiť si, že investícia do striebra je investíciou s veľkým potenciálom.

Jednou z možností ako sa dopracovať k reálnej cene striebra je započítať do ceny striebra infláciu, keďže si stovky rokov striebro narozdiel od papierových peňazí pevne drží kúpnu silu. Americký dolár od jeho vzniku stratil 95% svojej kúpnej sily a Euro za svoju krátku existenciu až 50% kúpnej sily.

Image and video hosting by TinyPic

červená - cena striebra upravená k inflácii (USD/oz)
modrá - nominálna cena striebra (USD/oz)


V roku 1980 dosiahla nominálna cena striebra 50 USD/unca (zlato malo cenu v tom čase 840 USD/unca). Dnes je nominálna cena striebra 20 USD/unca a cena zlata sa pohybuje okolo 1300 USD/unca. 

Ak by sme zohľadnili infláciu za 30 rokov, tak za nové reálne cenové maximá musíme považovať 130 USD/unca pri striebre a 2400 USD/unca pri zlate. Ak by sme použili metodiku výpočtu inflácie, ktorá sa používala v roku 1980, tak nové maximá sú 360 USD/unca pri striebre a 7200 USD/uncu pri zlate. Navyše v roku 1980 bolo dostupného až 3,5 krát viac striebra ako v súčasnosti a to neexistovala masová výroba počítačov, mobilov a podobne, kde je striebro využívané v obrovských množstvách.

Riziko nákupu striebra vo fyzickej podobe je veľmi nízke. Dnes sa cena striebra pohybuje pri 20USD za uncu.

V apríli 2011 dosiahla cena za uncu takmer 50 dolárov. Nasledovalo obdobie korekcie ceny, čo je prirodzeným javom na trhoch. Podobný scenár sa odohral v roku 2008, kedy pod vplyvom prvých správ o kríze klesla cena striebra na burze na úroveň 9USD/ unca, avšak reálne ho nebolo možné kúpiť pod 18USD za uncu, keďže obchodníci a mincovne poznajú skutočnú minimálnu hodnotu komodity a riadia sa podľa nej, nie podľa ceny na burze.


„Pokiaľ ich nemáte v rukách, nie ste ich vlastníkom.“ - Ponce

Image and video hosting by TinyPic

Alan Behul
obchodný riaditeľ
+421918905749

GOLD INVEST Slovakia, a.s.
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
www.goldinvest.sk

Prečítajte si aj:

EXPLOZÍVNY DOPYT PO DRAHÝCH KOVOCH

Striebro - cenová bublina za dverami

Zlato po Švajčiarskom Zlatom Referende