Blog

Solárna energia a striebro, cenové pohyby naznačujúce obrat klesajúceho trendu

Striebro ostáva jedným z najviac podhodnotených aktív a uchovávateľov hodnoty na svete, čo z neho robí obrovskú príležitosť pre investorov. Nákup striebra momentálne vidíme podobne ako v období medzi rokmi 2003 a 2006. Vtedy sa cena za uncu striebra pohybovala okolo 10 USD, kým nenastali prudké nárasty počas a po globálnej finančnej kríze, kedy striebro postupne stúpalo na 20 USD za uncu, až kým nevystrelilo na takmer 50 USD za uncu v apríli 2011.

Cena striebra za uncu v USD - posledných 12 rokov

Image and video hosting by TinyPic

Nie je žiadnou novinkou, že v mainstreamových médiach málokedy zaznie reč o zlate. Ak je spomenuté, častokrát veľmi nerovnovážnym štýlom. Striebro je na tom ešte horšie, médiá mu nevenujú takmer žiadnu pozornosť,a preto majorite všeobecného obyvateľstva či malých investorov uniká z dohľadu a zostáva aktívom, ktoré vlastní málokto.

Je preto vzrušujúce, keď sa objavia o striebre v médiach reportáže, tak ako nedávny článok britského The Telegraph, v ktorom podáva silný argument v prospech vlastníctva striebra. Aby jedno z najväčších svetových médií propagovalo vlastníctvo striebra ako investíciu resp. uchovávateľa hodnoty je skutočnou raritou

Hlavným bodom a argumentom tohto článku je celosvetový dopyt po solárnej energii, ktorý rapidne narastá, čo bude mať pozitívny následok na cenu striebra, keďže striebro je kľúčovým komponentom solárnych článkov.

Podľa analytikov IHS, dopyt po solárnej energii má počas tohto roku narásť o 30%. Iba Čína samostatne plánuje vyrábať 17 GW (gigawatt) elektrickej energie prostredníctvom solárnych elektrární. Celosvetová produkcia elektrickej energie zo solárnych elektrární má tento rok dosiahnuť 57 GW. Situácia bude ešte zaujímavejšia po tohtoročných diskusiách o globálnom otepľovaní v Paríži, ktorých výsledok bude mať ďalší dopad na alternatívne zdroje energie, vrátane solárnej.


Je teda samozrejmé, že trh so striebrom zažije ďaľší nárast dopytu. 70 miliónov uncí striebra bude tento rok využitých čisto na výrobu solárnych článkov.

To je až 8% z celkovej minuloročnej produkcie striebra.

Image and video hosting by TinyPic

 

Striebro má nesmierne široké využitie v priemysle – je skvelým vodičom elektrickej energie, nepodlieha korózii, má antibakteriálne účinky a pod. Množstvo spôsobov jeho využitia v priemysle navyše stále narastá, čo ho robí veľmi užitočným v mnohých technológiach a odvetviach priemyslu. Niektoré odvetvia sú na striebre na toľko závislé, že si pripravujú masívne zásoby, keďže i oni očakávajú veľkú nerovnováhu medzi dopytom a ponukou, čím sa ochraňujú pred problémami s dodávkami striebra. Už teraz sú niektoré strieborné bane a ťažobné spoločnosti donútené prestať ťažiť alebo odmietať striebro predávať, kvôli umelým nízkym cenám striebra.

 

Je teda len otázkou času kedy bude momentálny klesajúci trend obrátený.

Image and video hosting by TinyPic


Dokonca v posledných dňoch môžeme z grafov ceny striebra sledovať pohyby, ktoré naznačujú koniec klesajúceho trendu a dosiahnutie absolútneho dna. Tieto pohyby sú stále však krátkodobé a aby sme si mohli byť úplne istí o dosiahnutí dna, je potrebné trh sledovať ešte pár týždňov/mesiacov.

Je možné, že tieto pohyby sú spojené aj s aktuálnym masívnym zhŕňaním striebra najväčšou americkou bankou JP Morgan Chase, ktorá denne nakupuje cca. milión uncí striebra a pripravuje sa tak na globálnu ekonomickú krízu, ktorú podľa slov generálneho riaditeľa banky s istotou očakáva.

 

Tejto udalosti sa venujeme bližšie v článku:

Najväčšia banka v USA - JP Morgan Chase zhŕňa milióny uncí striebra

Zásoby fyzického striebra vlastnené bankou JP Morgan Chase 2011-2015

Image and video hosting by TinyPic

Využitie striebra v priemysle spolu s funkciou uchovávateľa hodnoty naznačujú, že momentálny vysoký dopyt po striebre bude pokračovať, aj vďaka zvyšujúcemu sa dopytu po solárnej energii a iných priemyselných aplikáciach.

Minulý rok dopyt po striebre prekonal ponuku o 22%. Celkový globálny dopyt činil vyše 1 miliardy uncí, kým celková celosvetová produkcia činila 877,5 miliónov uncí. 

Alan Behul
obchodný riaditeľ
+421918905749

GOLD INVEST Slovakia, a.s.
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
www.goldinvest.sk

Prečítajte si aj:

EXPLOZÍVNY DOPYT PO DRAHÝCH KOVOCH
Striebro - cenová bublina za dverami
Nakupujte fyzické zlato - čo najskôr a čo najviac